Urząd Dozoru Technicznego                                                                            

                                                                            URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

                                                                       02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34

CEOC International

Oddział w Poznaniu

61-818 Poznań, ul.Taczaka 5

Biuro Obsługi Klienta

                                  Dział Urządzeń Ciśnieniowych                                         tel. 61-850-46-86

                                  Dział Urządzeń Transportu Bliskiego                             tel. 61-850-46-83

                                  Dział Oceny Zgodności                                      tel. 61-850-46-18 fax 61-850-84-51

                                  Dział Administracyjno-Finansowy                  tel. 61-850-46-64 lub 61-850-46-54

 Centrala: 61-850-46-00
Fax: 61-853-65-34
Email: o_poznan@udt.gov.pl

NIP: 522-000-46-17
REGON: 017196300

 wpłaty za egzaminy kwalifikacyjne:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu
ul. Taczaka 5, 61-818 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Poznań, nr 34 1130 1088 0020 1214 7720 0024

 Oddział czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godz.: 7.15 - 15.15

  Strona w trakcie aktualizacji